Teràpia cel·lular i enginyeria tissular (TERCIT)

Publicacions en revistes