El Consell de Ministres aprova l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027

  • L'objectiu de finançament és duplicar els recursos públics i privats per arribar l'any 2027 al 2,12% del PIB en inversió a aquestes àrees.
  • El document considera necesari arribar a un Pacte d'Estat per impulsar l'R+D+I dins el pla nacional i autonòmic.
  • L'Estratègia pasa a abastar set anys per alinear-se amb el programa europeu de ciència i innovació, Horizon Europe.

Més informació al web del Ministeri de Ciència i Innovació.

Data de publicació: 09/09/2020