Escoltar

Programes auton˛mics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria ObertaAjuts a accions sobre el patrimoni històric de Menorca

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts a accions per millorar el coneixement històric de Menorca en les línies següents:

  Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric (En aquesta linía no poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats que tenguin subscrit un conveni amb el Consell Insular de Menorca per portar a terme actuacions de restauració)
  Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques
  Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic
  Línia 4. Publicacions científiques
  Línia 5. Organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió

  IMPORTANT:
  A les línies 3, 4 i 5 la UIB només pot presentar 1 sol·licitud.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu convocatòria per als requisits de cada línia.

  3. TERMINI

  Fins al 30 de juny de 2020.


  MOLT IMPORTANT:

  PER A LES LÍNIES 3, 4 i 5
  Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquestes línies està limitat a 1 proposta, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu un resum de la proposta, de l'equip de recerca i del pressupost en un format editable, fins al 10 de juny 2020, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.

  PER A LES LÍNIES 1 i 2
  Per tal d’obtenir la signatura del representant legal, les sol·licituds de projectes hauran d'enviar-se per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es fins al 26 de juny de 2020.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Extracte convocatòria Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna