Escoltar

Programes auton˛mics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAjuts a accions sobre el patrimoni històric de Menorca

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 4 de juny de 2018.

  1. RESUM

  Es convoquen ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni
  històric de Menorca en les línies següents:


  Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric (En aquesta linía no poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats que tenguin subscrit un conveni amb el Consell Insular de Menorca per portar a terme actuacions de restauració)
  Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques
  Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic
  Línia 4. Publicacions científiques
  Línia 5. Organització i realització de jornades i activitats de difusió

  IMPORTANT:
  A les línies 3, 4 i 5 la UIB només pot presentar 1 sol·licitud.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu convocatòria per als requisits de cada línia.

  3. TERMINI

  Fins al 4 de juny de 2018.

  MOLT IMPORTANT:

  PER A LES LÍNIES 3, 4 i 5
  Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquestes línies està limitat a 1 proposta, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu un resum de la proposta, de l'equip de recerca i del pressupost en un format editable, abans del proper 21 de maig, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.

  PER A LES LÍNIES 1 i 2
  Per tal d’obtenir la carta de conformitat del representant legal del centre tramitar la presentació a registre, les sol·licituds de projectes hauran d'enviar-se per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es abans de les 14 hores del dia 28 de maig de 2018.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  

  Torna