Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 1 d'abril de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Finançament de projectes de recerca relacionats, directament o indirecta, amb l'illa de Menorca.

  L'import màxim de l'ajut per a cada projecte serà de 4.000 euros.

  Cada autor només podrà presentar un únic projecte en qualitat d'investigador principal.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques o jurídiques o agrupacions d'aquestes.
  3. TERMINI
  Fins a l'1 d'abril de 2017.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 29 de març de 2017.

  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats a), b), e) i h) del punt 6 de la convocatòria.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Mès informació   Icona Vist

  Torna