Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaBeques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 1 de juny de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Finançament de projectes de recerca relacionats, directament o indirecta, amb l'illa de Menorca.

  L'import màxim de l'ajut per a cada projecte serà de 4.500 euros.

  Cada autor només podrà presentar un únic projecte en qualitat d'investigador principal.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques o jurídiques o agrupacions d'aquestes.
  3. TERMINI
  Fins a l'1 de juny de 2020 a les 14 hores.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran d'enviar-se a osr.gestiotecnica@uib.es abans de les 14 hores del dia 25 de maig de 2020.

  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats a), b), e) i h) del punt 6 de la convocatòria.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases i convocatòria 2019 Icona Vist  
  Convocatòria 2020 BOIB Icona Vist  
  Mès informació   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna