Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 19 de juliol de 2021.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Finançament de projectes de recerca relacionats, directament o indirecta, amb l'illa de Menorca.

  L'import màxim de l'ajut per a cada projecte serà de 4.500 euros.

  Cada autor/a només podrà presentar un únic projecte en qualitat d'investigador/a principal.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques o jurídiques o agrupacions d'aquestes.
  3. TERMINI
  Fins al 19 de juliol de 2021 a les 14 hores.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran d'enviar-se a osr.gestiotecnica@uib.es abans de les 14 hores del dia 13 de juliol de 2021.

  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats a), b), e), f) i h) del punt 6 de la convocatòria.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases i convocatòria Icona Vist  
  Mès informació   Icona Vist

  Torna