Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 11 de juliol de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Finançament de projectes de recerca relacionats, directament o indirectament, amb l'illa de Menorca en tots els àmbits.

  L'import màxim de l'ajut per a cada projecte serà de 4.500 euros.

  Cada autor/a només podrà presentar un únic projecte en qualitat d'investigador/a principal. Tampoc es podrà presentar un nou projecte a la convocatòria mentre no s’hagi lliurat a l’IME la memòria final d’un ajut concedit en convocatòries anteriors.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques i jurídiques individualment o agrupacions d'aquestes que concorrin en forma d’equip d’investigació.
  3. TERMINI

  Fins a l'11 de juliol de 2022.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran d'enviar-se a osr.gestiotecnica@uib.es abans de les 12 hores del dia 8 de juliol de 2022.

  Del punt 6.A no cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats a), b), c), e) i h).


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases i convocatòria Icona Vist  
  Extracte Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  Torna