Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de la Biosfera de Menorca

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de juliol de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'objecte d'aquesta convocatòria es donar ajuts a estudis i a l'activitat investigadora que contribueixin a ampliar i millorar el coneixement en l'àmbit de la reserva de biosfera de Menorca, fomentar la recerca i la difusió del patrimoni natural, històric i cultural en l'àmbit de la reserva de biosfera, així com dels principals valors que van sustentar la declaració, i altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat.

  Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria seran de 5.000 €.

  Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden ser-ne beneficiaries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de bens, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona amb titulació superior universitària, relacionada amb la temàtica del projecte, responsable de la realització de la investigació, entre d'altres.

  Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.

  ATENCIÓ: La UIB només pot presentar 1 proposta en aquesta convocatòria.

  PROCEDIMENT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 1 proposta, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu un resum del projecte (màxim 30 línies), el pressupost indicant si té recursos propis i CV del responsable del projecte abans del proper 2 de juliol, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.

  3. TERMINI

  Fins al 18 de juliol de 2020.

  IMPORTANT: Us demanam que, si estau interessats a presentar una sol·licitud, ens envieu la documentació (resum del projecte (màxim 30 línies), el pressupost indicant si té recursos propis i CV del responsable del projecte) abans del proper 2 de juliol, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.


  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, la proposta escollida haurà de presentar la sol·licitud abans de les 14 hores del 15 de juliol de 2020. Contacte: Cristina Rogel (ext. 2550).


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases BOIB Icona Vist  
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna