Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria ObertaAjuts per a l’organització d’actuacions de divulgació o difusió científica, congressos i seminaris de caràcter científic de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2022_2025 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres.

  La persona responsable de l'actuació ha d'estar vinculada a l'entitat beneficiària de l'ajut com a personal actiu, mitjançant una relació funcionarial, estatutària o laboral i aquesta vinculació ha de durar, com a mínim, fins a la data de justificació de l'actuació.

  2. RESUM

  La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions per a l'organització de congressos (nacionals o internacionals), seminaris, jornades o tallers i actuacions de difusió o de divulgació de caràcter científic, dins l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que es desenvolupin dins el període 2022-2025.

  Les actuacions proposades han de ser de caràcter presencial i s'han de correspondre amb les modalitats següents:
  Modalitat A: Congressos nacionals o internacionals, que comptin amb figures prominents de la matèria i que aportin experiències significatives per a l'avanç a la seva disciplina, donin a conèixer projectes d'investigació relacionats, permetin l'intercanvi d'informació i estableixin nexes entre l'àmbit científic i el professional. Tenen la consideració d'internacional els congressos en què, com a mínim, la meitat de les conferències plenàries o comunicacions siguin impartides en anglès.
  Modalitat B: Tallers o workshops, seminaris i jornades de modalitat presencial, en els quals els participants han de tenir un nivell homogeni d'especialització o coneixement i els ponents han de ser experts i referents en la matèria, per dirigir i aprofitar la participació, potenciar la reflexió sobre les pròpies experiències i generar noves vies de coneixement, així com fomentar el treball en equip. Poden incloure diverses activitats com ponències, debats, taules redones, etc.

  Aquestes dues modalitats les gestionarà la FUEIB a través d'UIBCongres. Contactau amb uibcongres@fueib.org per a més informació.


  Modalitat C: Actuacions de difusió o divulgació científica. Aquestes actuacions, a diferència de les altres modalitats, es dirigeixen a un públic general, i s'inclouen aquelles activitats que interpreten i fan accessible el coneixement científic al públic esmenat.

  Aquesta modalitat la gestionarà el Vicerectorat de Política Científica i Investigació. Contactau amb culturacientifica@uib.cat per a més informació.

  S'exclouen d'aquesta convocatòria les ajudes per fer reunions de caràcter docent i els seminaris de caràcter formatiu.


  3. DOTACIÓ
  — Modalitat A: Congressos nacionals o internacionals, amb un import màxim de 6.000 € i 15.000 €, respectivament.
  — Modalitat B: Tallers o workshops, seminaris i jornades, fins a 3.000 €.
  — Modalitat C: Actuacions de divulgació o difusió científica, amb un ajut màxim de 25.000 €.
  4. TERMINI

  fins al 15 de juny de 2025.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases BOIB Icona Vist  
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Extracte BOIB Icona Vist  
  Més informació, documents i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ

  Convocatòria patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna