Programes autonòmics

Fletxa abaix Plans complementaris amb comunitats autònomes

 1. InformacióPlans complementaris amb comunitats autònomes

  Organismes convocants:
  1. INFORMACIÓ

  Els Plans Complementaris són col·laboracions entre l’Estat i les comunitats autònomes en accions d’R+D+I en què conflueixin prioritats comunes del pla estatal i dels plans regionals, que permeten establir sinergies en àrees estratègiques reflectides en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) estatal i autonòmica. Es tracta de crear sinergies, alinear l’execució de fons i establir prioritats comunes.
  S’han seleccionat vuit àrees d’interès cientificotècniques: Comunicació quàntica, Energia i hidrogen verd, Agroalimentació, Biodiversitat, Astrofísica i física d’altes Energies, Ciències marines, Materials avançats i Biotecnologia en salut; de les quals les Illes Balears participa en dues: Biodiversitat i Astrofísica i física d’altes energies.
  Per tal de construir sinergies territorials, els Plans Complementaris preveuen la participació de diverses comunitats autònomes en un programa, amb la possibilitat de participar en diversos projectes. S’aconsegueix així l’aprofitament de capacitats i infraestructures singulars, juntament amb la possible participació d’empreses. Els programes tindran una durada d’entre dos i tres anys, amb compromisos de cofinançament i mecanismes de cogovernança, a fi de potenciar la transformació econòmica territorial.

  Biodiversitat
  A les Illes Balears el programa de Biodiversitat s’anomena Exploració, anàlisi i prospectiva de la biodiversitat: Possibles respostes a l’estratègia 2030 de Desenvolupament Sostenible en un escenari de Canvi Global. Aquest programa reflecteix el propòsit de construir sinèrgies territorials en el marc dels Plans Complementaris i el seu objectiu principal és el desenvolupament de solucions que estiguin centrades en la naturalesa i que tenguin en compte com incideixen en ella les activitats antròpiques, per detenir la crisi de biodiversitat i a la vegada permetin la mitigació i adaptació dels sistemes naturals al canvi climàtic. En particular, les parts manifesten la seva voluntat d’identificar, com àmbits de col·laboració futura per al desenvolupament del programa 6 línies d’actuació (LIA), de les quals les Illes Balears participa en 4:
  - LIA 2: Monitorització i seguiment de la biodiversitat.
  - LIA 3: Inventari dels serveis ecosistèmics.
  - LIA 4: Avaluació i mitigació de l’impacte del canvi global sobre la biodiversitat.
  - LIA 6: Xarxa de centre per a l’estudi i gestió de la biodiversitat.
  El programa es inicià, en un primer moment, amb les Comunitats Autònomes de Galícia, Andalusia, Principat d'Astúries, Canàries, Extremadura i Illes Balears, mitjançant la subscripció d'un conveni marc amb el Ministeri de Ciència i Innovació. Posteriorment, després de l'Acord del Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació de 22 de juny de 2022, s'hi ha incorporat la Comunitat Autònoma del País Basc.

  Astrofísica i Física d’Altes Energies
  El programa d’Astrofísica i física d’altes energies a les Illes Balears té per títol Tecnologies avançades per a l’exploració de l’Univers i els seus components. Aquest programa reflecteix el propòsit de construir sinèrgies territorials en el marc dels Plans Complementaris i el seu objectiu principal és donar un salt qualitatiu a la participació espanyola a la següent generació de projectes internacionals líders en astrofísica i física d’altes energies, amb un èmfasi particular en els seus aspectes més tecnològics. També pretén involucrar al teixit industrial interessat en ciència, permetent-li participar en els estadis més prematurs dels projectes als quals poden accedir els consorcis formats per grups espanyols. En particular, les parts manifesten la seva voluntat d’identificar, com àmbits de col·laboració futura per al desenvolupament del programa 8 línies d’actuació (LIA), de les quals Balears participa en 2:
  - LIA 3: Experiments d’ones gravitacionals i astronomia de multimissatgers.
  - LIA 8: Computació, big data i intel·ligència artificial.


  El programa es va iniciar amb la col·laboració de les Comunitats Autònomes de Catalunya, Andalusia, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Aragó i Illes Balears, mitjançant la subscripció d'un conveni marc amb el Ministeri de Ciència i Innovació. Posteriorment, després de l'Acord del Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació de 22 de juny del 2022, s'hi ha incorporat la Comunitat Autònoma de Comunitat de Madrid.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Real Decret 287/2022 Icona Vist  
  Real Decret 633/2022 Icona Vist  
  Segon Acord Marc Icona Vist  
  Tercer Acord Marc Icona Vist  
  Més informació:   Icona Vist
  2. FINANÇAMENT

  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

  Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. No obstant això, els punts de vista i les opinions expressades en els casos que procedeixin, o es derivin de la subvenció, són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables d'aquestes.


  Torna