Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 d'octubre de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears. La durada dels projectes serà de dotze mesos (des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2009).

  Els temes principals de recerca son:
  A.- Millora de la producció i transformació en l’àmbit agroalimentari i pesquer.
  B.- Obtenció i elaboració de productes agroalimentaris segurs, saludables i de qualitat:
  C.- La producció agroalimentària des de la perspectiva de la conservació del medi ambient i l’ús integral del territori.
  D.- Millora de la comercialització agroalimentària.
  E.- Millora de l’estalvi energètic, aprofitament de residus i aplicació d’energies renovables en l’agricultura.
  F.- Caracterització i conservació del material vegetal autòcton de les Illes Balears.
  G.- Millora del coneixement de les pesqueres i els recursos pesquers de les Illes Balears.

  Per als projectes dels grups A, C i G es destina un import màxim de 30.000,00 euros per a cada grup, i per als projectes dels grups B, D, E i F es destina un import màxim de 15.000,00 euros per a cada grup. Si no es presentessin sol·licituds o les sol·licituds presentades no cobrissin la dotació màxima dels projectes d’investigació d’un determinat grup, el crèdit restant es podrà assignar a l’altre grup.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques o jurídiques que realitzin un projecte d’investigació relacionat amb qualque tema dels anomenats a l'apartat anterior.
  3. TERMINI
  Fins al 17 d'octubre de 2008.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 14 d'octubre de 2008.
  Per a més informació consultau el web del fogaiba.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Imprès de sol·licitud   Icona Vist
  Sol·licitud de pagament   Icona Vist

  Torna