Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 d'agost de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears. Els projectes s'han de realitzar dins del període comprès entre la sol·licitud de l'ajuda i un any després de la data de resolució de concessió.

  Els temes principals de recerca són:
  A.- Millora de la producció i transformació en l’àmbit agroalimentari i pesquer
  B.- La producció agroalimentària des de la perspectiva de la conservació del medi ambient i l’ús integral del territori
  C.- Millora de l'estalvi energètic, aprofitament de residus i aplicació d'energies renovables en agricultura
  D.- Obtenció i elaboració de productes agroalimentaris segurs, saludables i de qualitat
  E.- Millora del coneixement sobre l'activitat de les arts de tirada tradicionals de les Illes Balears

  L'import màxim de subvenció per projecte no pot superar en cap cas els 12.500,00 euros (mòdul: 22,73 euros per cada hora de desenvolupament del projecte).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques, jurídiques o agrupacions sense personalitat jurídica, que realitzin un projecte d’investigació relacionat amb qualque tema dels anomenats a l'apartat anterior i que obtinguin una puntuació mínima de 9 punts.
  - En el cas de persones físiques, han de ser doctors, llicenciats o diplomats.
  - En el cas de persones jurídiques o agrupacions, l’investigador principal ha de complir el requisit abans esmentat.
  3. TERMINI

  Fins al 13 de juliol de 2012.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins a l'11 de juliol de 2012.


  NOU TERMINI: Del 3 al 10 d'agost de 2012.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, l'investigador haurà de presentar-se a Son Lledó dia 10 d'agost a les 12 hores.
  Per presentar la sol·licitud, l'investigador haurà d'anar al registre del FOGAIBA, a Delegació de Govern o a qualsevol oficina de Correus el mateix dia 10 d'agost de 2012.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Bases   Icona Vist
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Correcció convocatòria BOIB   Icona Vist
  Imprès de sol·licitud   Icona Vist
  Model projecte d'investigació Icona Vist  
  Sol·licitud de pagament   Icona Vist

  Torna