Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaProjectes en Oncologia de l'AECC a Balears

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 de maig de 2016.

  1. RESUM
  Es convoca un ajut per a la realització de projectes d'investigació en oncologia. La dotació serà de 10.000 euros.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  El projecte l'haurà de portar a terme personal investigador ubicat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  3. TERMINI

  Fins al 2 de maig de 2016.

  Per tal d’obtenir la carta de conformitat del representant legal del centre, les sol·licituds de projectes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 29 d'abril de 2016.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna