Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaAjuts complementaris per estades breus a Espanya i a l'estranger (programa FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2008B - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de gener de 2009.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  La durada de les estades serà mínim dos mesos i màxim de quatre, a realitzar entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2009. Excepcionalment es podran concedir estades d'un mes quan el destí sigui Espanya i la finalitat quedi justificada.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Beneficiaris d'ajuts del programa FPU que hagin presentat i obtingut informe favorable a la memòria de seguiment anual. Excepcionalment podran sol·licitar-la els beneficiaris actius que, sense reunir el punt anterior, es trobin en possessió de la suficiència investigadora o hagin superat un període igual o superior a 12 mesos en beques o ajuts anteriors de naturalesa semblant a les FPU.
  3. TERMINI
  fins al 31 de gener de 2009.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Documentació   Icona Vist

  UE


  Torna