Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaPrograma JAE-CSIC: beques d'introducció a la investigació per a estudiants universitaris

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de desembre de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 350 beques d'introducció a la investigació a centres o instituts, propis o mixtes, del CSIC per a alumnes que estiguin realitzant l'últim o antepenúltim curs d'una carrera universitària de grau superior.

  La UIB té dos centres mixtes amb el CSIC que ofereixen diferents àrees científiques on els becaris poden incorporar-se. Aquests instituts són l'IMEDEA i l'IFISC. Per a més informació feis click aquí Enllaç a formulari
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estudiants de carreres universitàries de grau superior que compleixin els següents requisits:
  a) Tenir aprovades assignatures per un nombre de crèdits comprés entre un mínim del 35% i un màxim del 70% de la totalitat dels crèdits necesaris per obtenir la titulació dels estudis universitaris en curs.
  b) Estar matriculat durant el curs 2008-2009 en una Facultat o Escola Tècnica Superior Universitària en asssignatures que sumin un total de crèdits igual o superior a 50. El nombre total de crèdits matriculats sumat al nombre de crèdits aprovats a la data de la sol·licitud, ha de ser inferior al total dels crèdits requerits per obtenir la titulació.
  c) No estar en possesió o disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Llicenciat, Enginyer Superior o Arquitecte.
  d) Haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 1,5 per als alumnes de escoles tècniques superiors i igual o superior a 2 per als alumnes de la resta de titulacions.
  e) No estar incapacitat físicament ni patir cap malaltia que pugui impedir l'activitat formativa objecte de la beca.
  3. TERMINI
  Del 17 de novembre al 17 de desembre de 2008.
  4. DOTACIÓ
  Beques a jornada completa de dos mesos de duració entre els mesos de juny i setembre de 2009. La quantia total per beca serà de 1500 € quan el beneficiari resideixi a menys de 60 km del centre i de 2000 € per a distàncies iguals o superiors.
  La sol·licitud telemàtica Enllaç a formulari serà disponible a la data d'inici de la convocatòria.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna