Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Mobilitat de personal investigador contractat dins el marc de l'AES (M-AES)

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 27 d'abril de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'objecte de la convocatòria es finançar estades en centres estrangers d'R+D per personal contractat dins el marc de l'Acció Estratègica en Salut, amb l'objecte de millorar la seva formació i competència en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.

  Les estades subvencionades hauran de començar al 2016 o al primer semestre de 2017 i no seran susceptibles de fraccionament.

  La durada de les estades depen de la modalitat de contractació:
  1) Entre 2 i 6 mesos per contractats PFIS, i-PFIS i "Río Hortega".
  2) Entre 2 i 9 mesos per a contractats Sara Borrell
  3) Entre 2 i 4 mesos per contractats "Juan Rodés" i "Miquel Servet" (tipus I i II).

  La dotació econòmica serà de 2.000€ mensuals, compatibles amb el salari percebut per l'investigador.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu article 72.2 de la convocatòria.
  3. TERMINI
  Fins al 27 d'abril de 2016.
  Per tal de fer els tràmits per presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del 25 d'abril de 2016.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Guia d'ajuda Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  UE


  Torna