Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 8 d'abril de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per a la formació d'investigadors en boimedicina i ciències de la salut mitjançant la realització de tesis doctorals en centres d'I+D.
  La durada de l'ajut serà de quaranta-vuit mesos.
  La dotació serà de 1.300 € mensuals bruts en la fase de beca i de 27.000 € anuals en la fase de contracte.
  2. REQUISITS DELS BECARIS
  estar en possessió del títol o haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicle o als estudis oficials de postgrau; vegeu data de finalització dels estudis per a cada cas; nota mitjana igual o superior a 1,60.
  3. REQUISITS DELS GRUPS
  Centres públics o privats sense ànim de lucre de I+D tenguin grups de recerca amb trajectòria en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut, acreditada amb la seva producció científica i que podran presentar un màxim d'un aspirant per grup.
  4. TERMINI
  Del 10 de març al 8 d'abril de 2010.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 6 d'abril de 2010.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist

  Torna