Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 d'abril de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per a la formació d'investigadors en boimedicina i ciències de la salut mitjançant la realització de tesis doctorals en centres d'I+D.
  La durada de l'ajut serà de quaranta-vuit mesos.
  La dotació serà de 1.300 € mensuals bruts en la fase de beca i de 27.000 € anuals en la fase de contracte.
  2. REQUISITS DELS BECARIS
  Estar en possessió del títol o haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicle o als estudis oficials de postgrau (vegeu data de finalització dels estudis per a cada cas); nota mitjana igual o superior a 1,60.
  3. REQUISITS DELS GRUPS

  Les propostes presentades s'han d'emmarcar en una d'aquestes categories de grup de recerca:

  - Grups dirigits per investigadors nascuts l'any 1967 o data posterior, amb una producció científica que permeti considerar que tenen el potencial per convertir-se en grups altament competitius, que hauran de presentar propostes d'actuació diferenciades i innovadores que no suposin fractura de grups existents.

  - Grups habituals d'aquesta modalitat

  En ambdós casos, els grups han d'estar dirigits per investigadors principals dels projectes d'investigació finançats en la convocatòria de l'AES 2011.

  4. TERMINI
  Del 13 de març de 2012 al 12 d'abril de 2012.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 2 d'abril de 2012.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Guia d'ajuda Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  Torna