Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 1 de juliol de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per al finançament de contractes per a la formació d'investigadors en ciències i tecnologies de la salut mitjançant la realització de tesis doctorals en centres d'I+D.
  La durada de l'ajut serà d'un any renovable fins a quatre anys.
  La dotació serà de 20.600€ anuals.
  2. REQUISITS DELS BECARIS

  Hauran d'haver finalitzat els estudis que donen accés a un programa de doctorat amb data igual o posterior a l’1 de gener de 2010.

  A més, hauran d'haver estat admesos o matriculats a un programa de doctorat d'una universitat espanyola amb anterioritat a la data que s’estableixi com a finalització del termini d'al·legacions a la proposta de resolució provisional.

  No podran sol·licitar aquest ajut les persones que ja estiguin en possessió del títol de doctor.

  3. REQUISITS DELS GRUPS

  Les propostes presentades s'han d'emmarcar en una d'aquestes categories de grup de recerca:

  - Grups dirigits per investigadors nascuts l'any 1969 o data posterior, amb una producció científica que permeti considerar que tenen el potencial per convertir-se en grups altament competitius, que hauran de presentar propostes d'actuació diferenciades i innovadores que no suposin fractura de grups existents.

  - Grups habituals d'aquesta modalitat

  En ambdós casos, els grups han d'estar dirigits per investigadors principals dels projectes d'investigació finançats en les convocatòries de l'AES 2012 i 2013, sense finançament a la partida de personal i de tres anys de durada.

  4. TERMINI

  Del 10 de juny de 2014 a l'1 de juliol de 2014.

  IMPORTANT: Les sol·licituds s'han de fer a través de l'opció "Acceso SIN certificado"
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 30 de juny de 2014.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTMLIcona XLS
  Convocatòria BOE Icona Vist   
  Guia d'ajuda Icona Vist   
  Preguntes freqüents Icona Vist   
  Memòria de la proposta Icona Vist   
  Journal Citation Report 2012    Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist  
  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  Torna