Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaContractes predoctorals "Salvador de Madariaga" a l'Institut Universitari Europeu

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de gener de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen, dins el Conveni Marc del Programa Salvador Madariaga, beques i contractes a l'Institut Universitari Europeu de Florència per a la formació en les àrees de ciències humanes i socials, història, dret, economia i ciències polítiques i socials.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola; en cas de sol·licitants d'altres països de la UE, coneixements excel·lents de llengua castellana i residència a Espanya; títol de llicenciat o equivalent en matèries jurídiques, economicoempresarials, politicosociològiques o humanitats amb data posterior a l'1 de gener de 2001; també es podran presentar els que cursin el darrer any de llicenciatura i que en tot cas hauran d'haver acabar abans de l'1 de juliol de 2010; ser menor de 35 anys en el moment de la incorporació; no haver gaudit de cap beca de formació de cap administrció pública de més d'un any de durada; coneixements d'almenys dues llengues de la UE, amb preferència de l'anglès i el francès.
  3. TERMINI
  Fins al 31 de gener de 2010.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  Torna