Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaBorses de viatge per a estades breus en centres d'investigació fora de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juny de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat predoctoral per fer estades breus en centres d’R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi. Aquestes estades han d’assegurar la mobilitat i en cap cas no poden implicar un retard en la finalització dels estudis de doctorat.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Ser beneficiari actiu d’un ajut per a la formació de personal investigador de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears.
  El personal investigador en formació no pot gaudir d’aquests ajuts una vegada obtingut el títol de doctor. Aquest ajuts estan destinats a fer activitats que reforcin l’especialització i la internacionalització predoctoral dels investigadors en formació, i els permeti adquirir noves tècniques i coneixements per al desenvolupament de la tesi. A més, pretén impulsar la menció internacional en el títol de doctor.
  3. TERMINI
  Del 16 de juny de 2017 al 30 de juny de 2018.
  Les sol·licituds s’han de presentar amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data en la qual es vol iniciar l’estada.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Documentació i informació   Icona Vist

  Programa cofinançat pel Fons Feder

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna