Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaBorses de viatge per a estades breus en centres d'investigació fora de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juny de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  S’ofereixen ajuts per compensar les despeses originades per:
  a) Estades de treball que pretenen reforçar la formació del becari en el treball
  en laboratoris d’investigació, la consulta de fons bibliogràfics o documentals
  d’índole diversa, l’aprenentatge de noves tècniques instrumentals i altres
  activitats beneficioses per al millor desenvolupament de la recerca per a la qual
  es va concedir la beca predoctoral.

  b) Assistència a congressos científics en els quals la persona becària presenti
  una comunicació com a primer autor i cap altre dels autors sol·liciti ajuda
  a la Conselleria o al seu centre.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  En el moment de la sol·licitud i durant el temps que duri l’activitat objecte de l’ajuda, ser persona beneficiària activa d’una beca predoctoral per a la formació de personal investigador de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, del Govern de les Illes Balears.
  3. TERMINI
  Fins al 30 de juny de 2008 i amb una antelació mínima d’1 mes respecte de la data en la qual es vol iniciar l’estada o assistència al congrés.
  L’imprès de sol·licitud figura com a annex 2 de la Convocatòria al BOIB i també serà disponible a través d’Internet al web de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOIB Icona Vist

  Torna