Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB

  1. Convocatòria ObertaBeques de col·laboració de la UIB

    CONVOCATÒRIA: A partir de 2012 - Termini: Consultar informació
    Normativa:
    Organismes convocants:
    1. OFERTA
    Podeu trobar les convocatòries de beques vigents a l'adreça següent:
    http://diari.uib.cat/Seccions/Beques/
    2. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

    Important: És imprescindible registrar qualsevol sol·licitud de convocatòria o renovació de beca de col·laboració. Ha de passar per Registre General de Son Lledó o per qualsevol dels registres oficials situats als serveis administratius dels diferents edificis.

    Per demanar una bestreta podeu consultar el punt corresponent al programa de foment de la recerca.

    Documents i enllaços
    Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
    Formulari telemàtic de sol·licitud de convocatòria/renovació beca    Icona Vist
    Impresos per al sol·licitant Icona Vist Icona Vist  
    Model de renúncia Icona Vist Icona Vist  
    Model de delegació Icona Vist Icona Vist  
    Quadre de dotació econòmica    Icona Vist
    Memòria del projecte de col·laboració a realitzar Icona Vist Icona Vist  
    Memòria del projecte de col·laboració realitzat Icona Vist Icona Vist  

    3. RESOLUCIÓ
    Podeu consultar el resultat del procès de selecció de les beques al següent enllaç:
    http://www.uib.es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/resolucions/
    CONVOCATÒRIES ANTERIORS
    Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

    Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


    Torna