Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB

 1. Convocatòria TancadaContractes postdoctorals de l'AXA Research Fund Team

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 26 d'octubre de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  AXA Research Fund Team convoca contractes postdoctorals en el marc de la “2016-2017 Post-Doctoral Fellowship”. En aquesta convocatòria es financen un total de 25 beques amb una dotació de 130.000 euros cada una per un període de 18 o 24 mesos.

  Les àrees proposades són les següents: Environmental Risks, Life Risks, Socio-economic Risks, “The Fourth Industrial Revolution”.

  2. FORMALITZACIÓ I TERMINIS DE LA SOL·LICITUD

  Si estau interessats en presentar algun candidat o candidata, enviau el currículum del candidat i un resum del projecte (vinculat a les àrees establertes), via correu electrònic (xavier.salva@uib.es), no més tard del 26 d’octubre de 2016.

  De la relació dels candidats o candidates presentats la Comissió Avaluadora de l’OSR seleccionarà els 2 candidats elegibles segons les bases dels ajuts publicats per AXA, que presentarà la UIB. La selecció es basarà en l’adequació de les propostes als criteris exposats a l’apartat 5 de les bases publicades per AXA.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna