Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes "Río Hortega"

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de març de 2015.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és la contractació de professionals que hagin superat la Formació Sanitaria Especialitzada (FSE) per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologia de la salut.

  Aquests professionals s'incorporaran a grups de recerca dins el Sistema Espanyol de Ciència i tecnologia.

  La durada dels contractes és de 2 anys amb una retribució bruta de 20.600€ anuals per a profesionals amb FSE en Infermeria i de 26.866€ per a la resta.

  2. REQUISITS DELS CONTRACTATS

  - Estar en possessió del títol oficial d'especialitat Mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR), o del Certificat oficial d'especialitat en Biologia (BIR), Química (QIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria o Radiofísica Hospitalària.
  - Haver finalitzat el programa de FSE durant l'any 2010 o amb posterioritat.

  Per a més informació consultau l'article 39 de la convocatòria.

  3. TERMINIS I FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'R+D és del 10 de març de 2015 fins el 31 de març de 2015 a les 15 hores (hora peninsular).

  Aquests ajuts requereixen de cofinançament per part del grup responsable del contractat, que es farà carrec de les quotes empresarials de la Seguretat Social i la resta despeses de contractació que no siguin les retribucions brutes.

  Heu de fer arribar la documentació requerida a l’OSR com a màxim el dia 25 de març de 2015, afegint l’annex A, compromís de cofinançament degudament signat, segons el model que podeu trobar a l'apartat de "Documents i enllaços".

  Donat que només es permeten tres sol·licituds per institució, en cas d'haver-hi més sol·licituds la Comissió d'Investigació es reunirà per decidir quines tres es presenten.

  Per a més informació us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà (ext. 2765, xavier.salva@uib.es).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores   Icona Vist  
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Annex A (Compromís de cofinançament) Icona Vist   
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Guia d'ajuda   Icona Vist  
  Preguntes freqüents   Icona Vist  
  Més informació    Icona Vist

  UE


  Torna