Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts a la investigació en ciències socials de la Fundación Ramón Areces

  CONVOCATÒRIA: 2023 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juny de 2023.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts de fins a un màxim de 36.000 euros per a projectes d'investigació desenvolupats en universitats o centres d'investigació espanyols durant 3 anys.

  El projecte haurà de versar sobre un tema rellevant d’Economia, preferentment en una de les àrees d'investigació següents:

  - Anàlisi econòmica.
  - Distribució comercial.
  - Economia aplicada.
  - Economia i dret.
  - Història econòmica.

  Cada investigador/a o equip d'investigació podrà presentar una sola sol·licitud.

  2. BENEFICIARIS

  Investigadors i investigadores amb títol de doctor/a, que a 31 de desembre de 2022 tinguessin menys de 40 anys. Aquesta edat podrà ser estesa en 12 mesos per cada fill/a nascut/da en el cas d'investigadores i investigadors que hagin estat mares o pares abans de la data anterior.

  A més, la persona sol·licitant ha de mantenir una relació laboral amb una universitat o centre d'investigació amb seu principal a Espanya. La institució beneficiària haurà d’acreditar l’existència d’aquesta relació laboral i autoritzar la participació dels investigadors en el projecte presentat.

  L'Investigador principal i tots els membres de l'equip investigador han de complir aquests requisits.

  3. TERMINIS

  Fins al 30 de juny de 2023.

  IMPORTANT: Per tal d’obtenir la firma del representant legal, les sol·licituds hauran d'enviar-se per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es fins al dia 21 de juny de 2023.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria, sol·licitud i més informació Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist


  Torna