Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes sobre oncologia de l'AECC

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de gener de 2020.

  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per finançar projectes de recerca estratègics per a la AECC i els pacients amb càncer. Aquesta convocatòria abastarà projectes de recerca general en càncer, projectes en càncers poc freqüents i càncer infantil, prevenció i pal·liatius i epidemiologia.

  La durada de l'ajut serà de tres anys. La dotació serà d'un màxim de 300.000 euros bruts a raó d'un màxim de 100.000 euros bruts a l'any, renovables anualment.

  No s'admetran despeses superiors al 40% destinats a la partida de personal. Les despeses de viatges, dietes i congressos no podran superar el 5% del total del projecte. No es finançaran despeses directes.

  2. REQUISITS

  Requisits de l'investigador principal:

  - estar en possessió del títol de doctos
  - estar vinculat a una entitat pública o privada sense finalitsta lucrativa capacitada per a la investigació a Espanya
  - tenir al manco dos articles d'investigació publicats o acceptats per a la publicació com a últim autor en una revista internacional de primer quartil amb avaluació per pars en els darrers cin anys.
  - ser cap de grup des de fa més de 5 anys

  3. TERMINI

  Fins al 30 de gener de 2020 a les 15 hores.

  Per tal d’obtenir la carta de conformitat del representant legal del centre i les cartes dels comitès que pertoquin, les sol·licituds de projectes hauran d'enviar per correu electrònic a osr.gestiotècnica@uib.es abans del dia 23 de gener de 2020.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Més informació i documentació   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna