Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaPlataformes de suport a la investigació en ciències i tecnologies de la salut

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de juliol de 2013.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Aquesta convocatòria concedeix subvencions per finançar estructures estables col·laboratives en xarxa, en àrees temàtiques específiques de caràcter transversal.

  La durada de l'actuació serà d'un any peorrogable fins a un màxim de quatre.

  IMPORTANT: Les universitats només poden optar a la Plataforma de recursos biomoleculars i bioinformàtics

  2. TERMINI

  Del 27 de juny al 18 de juliol de 2013. El termini intern és fins al 15 de juliol.

  S'ha establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de plataformes de l'AES 2013 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu els programes de treball, podeu seguir treballant en ells.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva.
  3. Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb tota la documentació generada (Sol·licitud definitiva, memòria/es, CVs, etc)
  4. Imprimir la sol·licitud (és l'únic document que s'ha d’enviar en paper) i recollir les firmes dels investigadors.
  5. Enviar la sol·licitud impresa per correu intern a Cati Miralles per a la firma del vicerector i enviament al registre.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases convocatòria Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Guia de sol·licitud Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  


  3. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna