Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaPlataformes de suport a la investigació en ciències i tecnologies de la salut

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de maig de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoca la incorparació a una associació de grups de recerca d'institucions i/o centres públics i privats sense ànim de lucre , com a estructures estables d'investigació cooperativa, sense que existeixi definició prèvia de l'àrea temàtica de la Xarxa (RETICS).
  Les xarxes hauran d'estar orientades a una investigació planificada i tenir per objecte la generació de nous coneixements i interès estratègic.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Les institucions i/o centres públics o privats sense ànim de lucre a les qual pertànyin els grups d'investigació que conformen l'associació de la Xarxa.
  Les Xarxes han d'estar constituides per l'associació de grups de recerca procedents de diferents institucions sanitàries públiques i privades i/o centres públics o privats sense ànim de lucre, que tindran línies i objectius de recerca comuns al voltant d'una temàtica específica.
  serà necessari, com a mínim, la participació d'institucions i/o centres públics o privats sense ànim de 4 o més comunitats autònomes i la de 10 grups de recerca. Els grups clínics assistencials no comptabilitzaran a efectes d'obtenir els mínims exigits.
  3. TERMINI
  Fins al 18 de maig de 2007
  L'aplicació telemàtica per fer la sol·licitud ja és disponible a l'adreça retics

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna