Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaAccions complementàries de programació conjunta internacional

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juny de 2015.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions per finançar projectes d'investigació de programació conjunta internacional en salut dins el marc de consorcis transnacionals en els que l'ISCIII s'hagi compromés a suportar projectes col·laboratius rellevants.

  Podran participar entitats espanyoles integrants de consorcis que hagin concorregut prèviament a convocatòries d'accions complementàries de programació conjunta internacional en les que participi l'ISCIII, relacionades a l'Annex II de la convocatòria (JPIs, EraNets i article 185 del tractat fundacional de la Unió Europea).

  La durada dels projectes serà de tres anys; Els investigadors principals han d'estar a dedicació única i complir la resta de requisits inclosos a l'article 98 de la convocatòria.

  2. TERMINI

  Del dia 1 de juny al dia 30 de juny de 2015 a les 15 hores. El termini intern de la UIB finalitza el dia 25 de juny de 2015 a les 15 hores.

  S'ha establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2015 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva.
  3. Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb tota la documentació generada (Sol·licitud definitiva, memòria, CVs, etc)
  4. Imprimir la sol·licitud (és l'únic document que s'ha d’enviar en paper) i recollir les firmes dels investigadors.
  5. Enviar la sol·licitud impresa per correu intern a Cati Miralles per a la firma del vicerector i enviament al registre.

  Trobareu totes les plantilles necessàries per als documents requerits (memòries, model CV, documents coordinació) dins la pestanya "Documentos" de la sol·licitud telemàtica.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist


  FEDER


  Torna