Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria ObertaAjuts per a la conservació de la biodiversitat marina a Espanya

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a projectes que crein coneixement, contribueixin a la gestió o millorin l'estat de conservació del medi marí de competència estatal.


  Els periode d'execució del projectes serà de dos anys com a màxim, pròrrogues incloses.
  La dotació màxima de l'ajut serà de 120.000€.
  L'import de l'ajut concedit no pot superar el 50% del total del pressupost del projecte presentat per a entitats del sector públic (s'ha de cofinançar en un 50% com a mínim). Excepcionalment, per a projectes que treballin amb les espècies en la categoria de "vulnerable" i en "perill d'extinció", el cofinançament serà del 65%.

  2. REQUISITS

  Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats, etc.

  3. TERMINI

  Fins al 30 de març de 2020 a les 14 hores. Termini suspès per l'estat d'alarma. Quan finalitzi, es publicarà el nou termini màxim de presentació de sol·licituds.


  MOLT IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 2 propostes, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu el nom de l'IP i el seu CV, el pressupost, l'equip investigador i els seus CV i un resum de la proposta, abans del proper 28 de febrer, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar les escollides.

  Una comissió formada pel vicerector d'Investigació i Internacionalització, el director de l'OSR i dos tècnics de recerca valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria de les ajudes de la Fundación Biodiversidad en funció dels criteris de disponibilitat de finançament i els CV de l'IP i de l'equip.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases convocatòria Icona Vist  
  Extracte BOE Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna