Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la conservació de la biodiversitat marina a Espanya

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de juny de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a projectes que crein coneixement, contribueixin a la gestió o millorin l'estat de conservació del medi marí de competència estatal.


  Els periode d'execució del projectes serà de dos anys com a màxim, pròrrogues incloses.
  La dotació màxima de l'ajut serà de 120.000€.
  L'import de l'ajut concedit no pot superar el 50% del total del pressupost del projecte presentat per a entitats del sector públic (s'ha de cofinançar en un 50% com a mínim). Excepcionalment, per a projectes que treballin amb les espècies en la categoria de "vulnerable" i en "perill d'extinció", el cofinançament serà del 65%.

  2. REQUISITS

  Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats, etc.

  3. TERMINI

  Fins al 30 de març de 2020 a les 14 hores. Termini suspès per l'estat d'alarma. Quan finalitzi, es publicarà el nou termini màxim de presentació de sol·licituds.

  NOU TERMINI: fins al 17 de juny a les 14 hores.

  MOLT IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 2 propostes, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu el nom de l'IP i el seu CV, el pressupost, l'equip investigador i els seus CV i un resum de la proposta, abans del proper 28 de febrer, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar les escollides.

  Una comissió formada pel vicerector d'Investigació i Internacionalització, el director de l'OSR i dos tècnics de recerca valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria de les ajudes de la Fundación Biodiversidad en funció dels criteris de disponibilitat de finançament i els CV de l'IP i de l'equip.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases convocatòria Icona Vist  
  Extracte BOE Icona Vist  
  Nou termini BOE Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna