Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a l'avaluació de la biodiversitat terrestre espanyola

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de juny de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a l'execució de projectes que proporcionin dades rellevants que permetin avaluar l'estat de conservació dels elements terrestres integrants del patrimoni natural espanyol, especialment a aquells sobre els que recaiguin mesures específiques de conservació o d'interès comunitari.


  Els periode d'execució del projectes serà de dos anys com a màxim, pròrrogues incloses. La dotació màxima de l'ajut serà de 120.000€. L'import de l'ajut concedit no pot superar el 50% del total del pressupost del projecte presentat per a entitats del sector públic (s'ha de cofinançar en un 50% com a mínim).

  2. REQUISITS

  Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats, etc.

  3. TERMINI

  Fins al 21 de juny de 2019 a les 14 hores.

  MOLT IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 2 propostes, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu el nom de l'IP i el seu CV, el pressupost, l'equip investigador i els seus CV i un resum de la proposta, abans del proper 5 de juny, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar les escollides.

  Una comissió formada pel vicerector d'Investigació i Internacionalització, el director de l'OSR i dos tècnics de recerca valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria de les ajudes de la Fundación Biodiversidad en funció dels criteris de disponibilitat de finançament i els CV de l'IP i de l'equip.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases convocatòria Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Guia presentació sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ


  Torna