Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

  1. Convocatòria TancadaProjectes de desenvolupament tecnològic en salut

    CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

    AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 d'abril de 2018.

    Organismes convocants:
    1. RESUM

    Convocatòria de subvencions de projectes de desenvolupament basats en experiències preliminars ja contrastades, impulsant-los en la seva fase de desenvolupament. Les línies de recerca prioritàries per a 2018 són:
    - Tecnologies moleculars i cel·lulars d'aplicació a les intervencions sobre la salut humana
    - Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana
    - Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població
    - Investigació en medicaments i productes sanitaris
    - Investigació en tecnologies per a la salut

    Els projectes poden ser individuals o coordinats.La durada serà de dos anys.

    2. BENEFICIARIS

    Universitats públiques, entre d'altres.

    IMPORTANT:
    Els investigadors que pertanyin a l'Idisba hauran de gestionar la seva participació a través de l'Institut.
    Els investigadors que no hi pertanyin poden contactar amb l'OSR per a aquestes gestions.

    Requisits dels investigadors:
    L'investigador principal i els altres membres de l'equip d'investigació no poden figurar als equips de projectes finançats a la modalitat de projectes de desenvolupament tecnològic en salut de la convocatòria de l'AES 2017.

    3. TERMINI

    Del dia 13 de març al 12 d'abril a les 15 hores.

    IMPORTANT:
    Els investigadors que pertanyin a l'Idisba hauran de gestionar la seva participació a través de l'Institut.
    Els investigadors que no hi pertanyin han de seguir el protocol següent per a la presentació de sol·licituds:

    IMPORTANT: Donat que només es permet una sol·licitud per institució, us demanam que, si estau interessats en presentar una sol·licitud , envieu un correu electrònic a l'OSR, abans del 16 de març, amb el títol del projecte, el resum de la proposta i l'equip investigador. En cas d'haver-hi més d'una sol·licitud, la Comissió d'Investigació es reunirà per decidir, d'acord amb els criteris de la convocatòria quina es presenta.


    S'ha establert un procés intern de gestió de la sol·licitud.

    1. Emplenau la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntau tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
    IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2018 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
    Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
    2. Comprovau que no hi ha errades u omisions a la sol·licitud que doneu per definitiva (Botó "Ver borrador")
    3. Generau la sol·licitud definitiva electrònica (Botó "Generar solicitud electrónica")
    4. Imprimiu la sol·licitud, recolliu les firmes dels investigadors i enviau aquest document a l'OSR.    Trobareu totes les plantilles necessàries per als documents requerits (memòries, model CVA, documents coordinació, declaració interès empresarial) dins la pestanya "Documentos" de la sol·licitud telemàtica.

    Documents i enllaços
    Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
    Bases reguladores Icona Vist  
    Convocatòria BOE Icona Vist  
    Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
    Guia de la convocatòria Icona Vist  
    Preguntes freqüents Icona Vist  
    Més informació   Icona Vist


    FEDER

    CONVOCATÒRIES ANTERIORS

    Torna