Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaTreballs d'investigació sobre envelliment del CENIE

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 d'abril de 2018.

  1. RESUM

  La Fundació General de la Universitat de Salamanca obri un procés de concurrència competitiva per a la selecció i contractació de treballs de recerca multidisciplinari sobre envelliment, en el marc del Projecte Centro Internacional sobre l'Envelliment del Programa de Cooperació INTERREG V-A Espanya-Portugal 2014-2020, finançat pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


  La dotació de la convocatòria és de 600.000 euros. L'import màxim de contractació per a cada programa coordinat no podrà superrar els 100.000 euros , ni 50.000 euros el de cada un dels projectes individuals que el composin.

  La durada màxima d'execució serà fins al 31/12/2019.

  Els treballs de recerca s'hauran de realitzar en la modalitat de programes coordinats que assegurin la interdisciplinarietat. Cada programa coordinat estarà format per un mínim de dos i un màxim de quatre projectes individuals, cada un d'ells liderat per un Investigador Principal (IP). Un d'aquests IPs actuarà com a Investigador Coordinador i l'entitat a la qual pertany serà l'entitat coordinadora.  Les prioritats principals d'aquests treballs de recerca són:

  1. Relacions entre l'envelliment de la població i el desenvolupament socioeconòmic.
  2. Mètodes i alternatives actuals per preservar la seguretat material de les persones grans.
  3. El canvi en l'estructura familiar, sistemes de traspàs intergeneracional i els nous models de funcionament familiar i institucional.
  4. Factors determinants de l'envelliment saludable.
  5. Mecanismes biològics bàsics i malalties associades a l'edat.
  6. Qualitat de vida i envelliment en diferents situacions culturals, socioeconòmiques i ambientals.

  2. BENEFICIARIS

  Entitats públiques i privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i que realitzin activitats d'R+D i que generin coneixement científic o tecnològic.

  3. TERMINIS

  Fins al 30 d'abril de 2018 a les 14 hores.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, les sol·licituds hauran d'enviar-se per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es fins al dia 26 d'abril de 2018.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Informació i annexos   Icona Vist


  Torna