Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Técnica de Excel·lència

 1. Convocatòria TancadaProjectes "Explora Ciencia" i "Explora Tecnología"

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de novembre de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per promoure projectes d'investigació bàsica o tecnològica els resultats dels quals poden arribar a representar un avenç significatiu del coneixement mitjançant el plantejament i desenvolupament de nous enfocaments o metodologies inabastables d'altre manera i que, per la naturalesa dels coneixements generats, poguessin tenir un marcat caràcter transversal. El termini d'execució serà d'un o dos anys.

  2. TERMINI

  Fins al 21 de novembre de 2017 a les 15 hores.
  Per tal d'assegurar la firma electrònica del representant legal, els investigadors principals hauran de tancar les sol·licituds el 20 de novembre de 2017.

  IMPORTANT: Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR, al més aviat possible, un esborrany de la sol·licitud ("Borrador" a l'aplicació) amb la composició de l’equip d’investigació i l’equip de treball així com el pressupost a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es. No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases    Icona Vist  
  Convocatòria BOE    Icona Vist  
  Modificació BOE (nou 09/11/2017 Exclamació)    Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica     Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Instruccions per emplenar el CVA (nou 10/11/2017 Exclamació)    Icona Vist  
  Guia per obtenir el CVA a partir del CVN de GREC (nou 10/11/2017 Exclamació)   Icona Vist   
  Presentació de sol·licituds i models de documents (nou 10/10/2017 Exclamació)     Icona Vist
  Més informació     Icona Vist

  3. RESOLUCIÓ

  Convocatòria pendent de resolució.

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna