Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts a projectes d'I+D+i de la Fundació Hergar

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de gener de 2018.

  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a projectes que tenguin per objecte d'investigació els camps següents:

  - Aplicació de les TICs a l'educació d'adults i a les ciències de la salut
  - Investigació aplicada i tecnològica en ciències socials, jurídiques i humanitats
  - Investigació aplicada i tecnològica en enginyeries

  2. BENEFICIARIS

  Grups investigadors amb un investigador principal (IP) que pertanyi a una entitat espanyola, pública o privada, de caracter educatiu, científic o empresarial de manera indefinida o, com a mínim, que abasti la totalitat de la durada del projecte.

  Cada investigador podrà participar en dos projectes com a màxim, però només pot ser IP en un.

  La durada màxima dels projectes serà d'un any a partir de la data de concesió.

  3. TERMINIS

  Fins al 10 de gener de 2018.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, les sol·licituds hauran d'enviar-se per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es fins al dia 8 de gener de 2018.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Informació i annexos   Icona Vist


  Torna