Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaBeques Leonardo Fundació BBVA a Investigadors en física

  CONVOCATÒRIA: 2023 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de febrer de 2023.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 7 beques individuals per a persones investigadores en un estadi intermedi de la seva carrera, entre 30 i 45 anys, per al desenvolupament d'un porjecte marcadament personal i innovador en l'àmbit de la física.

  La dotació de cada ajut serà de fins a 40.000 euros bruts.

  La durada dels projectes serà d'entre 12 i 18 mesos.

  El finançament de la Fundació BBVA ha de ser la font principal i preferentment única de finançament del projecte.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Persones físiques; investigadors de nacionalitat espanyola amb residència a Espanya o nacional d'un altre país amb residència a Espanya; edat compresa entre els 30 i els 45 anys; trobar-se en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional, amb una trajectòria científica innovadora.

  Si el projecte es durà a terme a una universitat, la persona sol·licitant ha d'estar adscrita al centre en el moment de la firma del compromís d'acceptació.

  La presentació a aquesta convocatòria és incompatible amb haver estat beneficiari d'ajuts a investigadors i creadors culturals de la Fundació BBVA.

  3. TERMINI

  Fins al 28 de febrer de 2023 a les 18 hores.

  IMPORTANT: Per tal d'obtenir la firma del representant legal i altra documentació necessària, les sol·licituds hauran de'enviar-se a l'OSR (osr.gestiotecnica@uib.es) abans de dia 20 de febrer de 2023.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Guia de sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna