Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D+i de Generació de Coneixement (PGC)

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 d'octubre de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a projectes d’investigació sense orientació temàtica prèviament definida, motivats per la curiositat científica i que tenguin com a objectiu primordial l’avenç del coneixement, independentment de l’horitzó temporal i de l’àmbit d’aplicació del mateix.


  2. TIPUS DE PROJECTES

  Tipus A: liderats per joves investigadors i investigadores.

  Tipus B: liderats per investigadors i investigadores consolidats.

  El termini d'execució dels projectes serà, amb caràcter general, de 3 o 4 anys i excepcionalment de 2.

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  Del 26 de setembre al 17 d'octubre de 2019 a les 14 hores.

  El termini intern per tancar la sol·licitud telemàtica i enviar confirmació per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es és el dia 14 d'octubre de 2019.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Extracte convocatòria BOE   Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist  
  Modificació convoctòria (nou 25/09/2019 Exclamació)   Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud    Icona Vist
  Guia UIB de presentació de sol·licituds (nou 23/09/2019 Exclamació)   Icona Vist  
  Guia per obtenir el CVA directament de GREC   Icona Vist  
  Novetats (MCIU) Icona Vist   
  Instruccions MCIU per emplenar el pressupost (nou 26/09/2019 Exclamació)   Icona Vist  
  Pla estatal I+D+i 2017-2020   Icona Vist  
  Programa operatiu pluriregional Espanya 2014-2020    Icona Vist
  Estratègia RIS3 regional   Icona Vist  
  Models d'impresos de sol·licitud    Icona Vist
  Autorització participació dins l'equip d'investigació en projectes d'altres organismes (nou 24/09/2019 Exclamació) Icona Vist   
  Més informació del Ministeri    Icona Vist

  5. JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Per accedir als documents necessaris per a la justificació i seguiment dels projectes de convocatòries anteriors a 2018, consultau la página de l'anterior Pla Estatal, "Excel·lència: Projectes d'R+D".
  6. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució continuació procediment Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna