Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaXarxes d'Investigació en Ciències de l'Esport

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de juny de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a la creació i dinamització de Xarxes d'investigació en Ciències de l'Esport en els temes següents (vegeu annex 1 de la convocatòria per a més informació):

  - Entrenament esportiu.

  - Activitat física i salut.

  - Altres temes de especial rellevància.

  Les actuacions objecte d'ajuda hauran d'executar-se entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.

  La dotació máxima de cada ajut serà de 10.000 euros.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats públiques i privades.

  3. TERMINIS

  Fins al 14 de juny de 2024.


  Les persones interessades a presentar-se a la convocatoria poden enviar a osr.gestiotecnica@uib.es fins al 10 de juny de 2024 la memoria tècnica i el CV (veure models adjunts).

  El formulari de sol·licitud s’ha d’emplenar pel representant legal, l’OSR el facilitarà una vegada revisada la documentació sol·licitada.

  4. DOCUMENTS

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria   Icona Vist  
  Extracte   Icona Vist  
  Més informació, documents i sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Model memòria Icona Vist   
  Model cv Icona Vist   

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna