Escoltar

Programes internacionals

Fletxa abaix Programes europeus d'I+DT

 1. Convocatòria TancadaPartnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de febrer de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L'Agenda Estratègica de Recerca i Innovació de la Unió Europea centra els seus objectius en el desenvolupament científic a través de la iniciativa PRIMA “The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area”. L'objectiu perseguit és el de desenvolupar capacitats de recerca i innovació i generar solucions innovadores per a la gestió i optimització dels sistemes agroalimentaris de la conca mediterrània i fer-los més eficients, rendibles i sostenibles.

  El programa es divideix en dues seccions:

  Secció 1: incorpora les calls següents amb els temes següents:

  Thematic Area Water management
  Topic 1.1.1 RIA Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas

  Thematic Area Farming systems
  Topic 1.2.1 RIA Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture.
  Topic 1.2.2 IA Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture

  Thematic Area Agro-food value chain
  Topic 1.3.1 IA Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods.

  Nexus theme
  Topic 1.4.1 RIA Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystems-Food Nexus.
  Topic 1.4.2 CSA Platform for mapping and capitalisation of best practices from on-going and past experiences related to Farming system, Water management and Food Value chain in the Med area

  Per a participar es presentarà un pre-proposta de 10 pàgines. El criteri d’avaluació es farà seguint les normes d’H2020.
  Secció 2: incorpora les següents calls amb els temes següents:

  1- Thematic Area 1-Water management:
  Topic 2.1.1 RIA Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the Mediterranean
  Topic 2.1.2 RIA Management of low quality waters under water scarcity and climate change conditions

  2- Thematic Area 2-Farming systems:
  Topic 2.2.1 RIA Small scale farming systems innovation.
  Topic 2.2.2 RIA Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming systems

  2- Thematic Area 3-Agrofood chain:
  Topic 2.3.1 RIA Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products
  Topic 2.3.2 RIA Enhancing horizontal and vertical integration in Mediterranean agro-food value-chains

  La secció 2 es centra en una única convocatòria multi-topic amb 7 temes RIA. Encara que les convocatòries seran organitzades per PRIMA, el finançament serà per part dels Estats participants. El finançament dels grups espanyols es farà mitjançant la convocatòria Programació conjunta Internacional (PCI).

  2. REQUISITS

  Serà necessària la participació de, al menys, 3 entitats de diferents països:

  - Al menys un dels països següents: Croatia, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia, Spain,

  - Al menys un dels països següents: Israel, Tunisia, Turkey, Algeria, , Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco.

  3. TERMINI I PROCEDIMENT

  Termini per presentar sol·licituds a la secció 1: del 17 de desembre al 28 de febrer de 2019.
  Termini per presentar sol·licituds a la secció 2: del 17 de desembre al 21 de febrer de 2019.


  Les convocatòries es fan en dues fases.


  IMPORTANT: Us demanam que aquells de vosaltres que estigueu interessats a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu a l'OSR, extensió 2550, (Cristina Rogel) o a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es abans del 15 de febrer de 2019 per poder revisar la composició de l'equip investigador i el pressupost.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Informació i documentació convocatòria   Icona Vist
  Annex nacional secció 2 Icona Vist  

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna