Escoltar

Programes internacionals

Fletxa abaix Altres programes internacionals

 1. Convocatòria TancadaPrograma de cooperació interuniversitària amb Brasil

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de maig de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Ajudes per a cooperació interuniversitària entre Espanya i Brasil.

  Modalitats dels ajuts:
  - Modalitat A
  Submodalitat A1. Ajuts per al trasllat temporal per a personal investigador en formació predoctoral
  Submodalitat A2. Ajuts per a doctors
  Submodalitat A3. Ajuts de mobilitat per a professors i doctors amb vinculació contractual

  - Modalitat B
  Ajuts per a l'organització de tallers, seminaris i altres activitats en el marc del projecte conjunt de cooperació.

  Àrees prioritàries:
  - economia
  - educació
  - psicologia
  - medi ambient i ciències de la mar
  - biologia
  - ciències tecnològiques
  - química
  - matemàtiques
  - agricultura i control de plagues
  - ciències de l'esport


  IMPORTANT:
  Els grups que hagin gaudit d'un projecte d'aquest programa no podran tornar a concórrer-hi fins passats dos anys de la finalització del projecte; cada grup només podrà presentar una sol·licitud a cada una de les modalitats. La data d'inici de les activitats serà l'1 de gener de 2009.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu convocatòria per a cada modalitat.
  3. TERMINI
  Fins al 31 de maig de 2008.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 28 de maig de 2008.
  Ja són disponibles les sol·licituds telemàtiques de les distintes convocatòries

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist


  Torna