Escoltar

Programes internacionals

Fletxa abaix Altres programes internacionals

 1. Convocatòria TancadaPrograma de cooperació interuniversitària amb Brasil

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 d'agost de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Ajudes per a cooperació interuniversitària entre Espanya i Brasil.

  Modalitats dels ajuts:

  - Modalitat A
  Submodalitat A1. Ajuts de trasllat temporal per a personal investigador en formació predoctoral
  Submodalitat A2. Ajuts d'investigació per a doctors
  Submodalitat A3. Ajuts per a la mobilitat de professors i doctors amb vinculació contractual

  - Modalitat B
  Ajuts per a l'organització de tallers, seminaris i altres activitats en el marc del projecte conjunt de cooperació.


  IMPORTANT:
  Els grups que hagin gaudit d'un projecte d'aquest programa no podran tornar a concórrer-hi fins passats dos anys de la finalització del projecte; cada grup només podrà presentar una sol·licitud a cada una de les modalitats. La data d'inici de les activitats serà l'1 de gener de 2011.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu convocatòria per a cada modalitat.
  3. TERMINI
  Des de l'1 de juliol fins al 16 d'agost de 2010.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 13 hores del dia 11 d'agost de 2010.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Impresos i informació   Icona Vist


  Torna