Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada2. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball

  CONVOCATÒRIA: Fins 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de desembre de 2011.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és oferir un ajut als investigadors de la UIB per a l'assistència a congressos i seminaris i per a la realització d'estades de treball en altres centres d'investigació espanyols o estrangers.

  Aquest programa confinança tres tipus d'accions diferents:

  - Assistència a congressos i seminaris.

  Assistència a congressos i seminaris sempre que el sol·licitant hi presenti una ponència. Els becaris queden eximits d'aquest requeriment els primers dos anys.

  - Estades de treball d'investigadors a l'estranger.

  Estades de treball a l'estranger. S'ha d'especificar el lloc i la durada (mínim dues setmanes).

  - Estades de treball d'investigadors a Espanya.

  Estades de treball a Espanya. Ho poden sol·licitar els ajudants d'universitat i d'escola universitària. S'ha d'especificar el lloc i la durada (mínim quatre setmanes). S'ha d'adjuntar a la petició un escrit on s'expliqui el motiu de l'estada i un resum del treball que s'ha de fer.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Pertànyer a un d'aquests grups:

  - Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, numeraris i interins.

  - Professors de la UIB associats, ajudants i associats de nacionalitat estrangera.

  - Professors contractats de la UIB.

  - Investigadors contractats del Programa Ramón y Cajal.

  - Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB o que participin en programes de doctorat de la UIB.

  - Investigadors contractats pel programa de reincorporació de doctors i tecnòlegs i per altres programes del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC).

  - Becaris de la UIB que gaudeixin d'una beca en el marc del Programa de formació de Formació de Professorat Universitari (FPU) i Formació de Personal Investigador (FPI) dels ministeris de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

  3. NORMATIVA
  4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  La convocatòria romandrà oberta tot l'any.

  No s'acceptarà cap sol·licitud transcorregudes dues setmanes des de l'acabament de l'activitat.

  La petició de finançament només es tramitarà si la persona interessada té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

  Documentació que cal presentar al Vicerectorat d'Investigació:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Documentació indicada a l'imprès de sol·licitud.

  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD

  Si el que voleu demanar és una estada de treball, la sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte. Si voleu sol·licitar un ajut per assistir a un congrés, un seminari, un work-shop o a una conferència com a convidat, podeu accedir al formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos Enllaç a formulari.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball Enllaç a formulari, que s'obrirà en una finestra a part, (si es tracta de sol·licitar un ajut per a una estada de treball) o el formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos Enllaç a formulari (si es tracta de sol·licitar un ajut per la assitència a un congrés, a un seminari, a un work-shop o a una conferència com a convidat).

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui i que no hagueu pogut adjuntar telemàticament.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Cati Miralles, del Vicerectorat d'Investigació, al número 971 17 3431, al correu electrònic cati.miralles@uib.es o al número de fax 971 17 2512.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  6. AVALUACIÓ DE LES AJUDES
  Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió d'Investigació tots els mesos excepte els mesos de gener, agost i setembre.
  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna