Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada12. Programa d'ajuts per a estades d'investigació a la Universitat de Harvard

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de març de 2009.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Estades d’investigació a la Universitat de Harvard en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Complutense de Madrid (Real Colegio Complutense).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  - Ser professor o investigador contractat (doctor per una universitat espanyola) i desenvolupar l'activitat docent i/o investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.
  - Tenir una carta d’admissió (o de sol·licitud si està pendent de resposta) del centre de la Universitat de Harvard on hagin de desenvolupar les seves activitats.
  - Realitzar un projecte d’investigació.
  3. CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES
  La dotació màxima és de 6.000 euros cada un, amb un màxim de 1.300 euros per mes d’estada a la Universitat de Harvard.

  La UIB també es farà càrrec de les despeses de desplaçament fins a un màxim de 800 euros.
  4. TERMINI
  Fins el 16 de març de 2009 inclòs.
  5. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Documentació que cal presentar:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Memòria del projecte a realitzar
  - Carta d’admissió pel Centre de la Universitat de Harvard on hagin de desenvolupar les seves activitats, i en cas de no haver-la rebuda, adjuntar la carta de sol•licitud.

  La petició de finançament només s'acceptarà si el sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.
  6. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.
  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.
  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Xavier Salvà
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.
  7. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Conveni UIB-UCM/RCC Icona Vist
  Convocatòria UIB 2009 Icona Vist
  Convocatòria Real Colegio Complutense 2009 Icona Vist
  8. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Comunicació candidats al RCC Icona Vist
  Ratificació de candidats del RCC Icona Vist

  Torna