Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada5. Programa de projectes de recerca liderats per personal investigador postdoctoral

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 de desembre de 2022.

  1. Nota informativa

  Resolució del vicerector de Política Científica i Investigació per la qual s’estableix un mecanisme de concessió de 2 projectes de recerca liderats per personal investigador postdoctoral


  La recerca és una de les missions fonamentals de la Universitat, i la seva finalitat és contribuir a la generació, la difusió i la transferència del coneixement per resoldre reptes essencials de la societat actual.

  Aquesta resolució pretén promoure l’activitat investigadora de qualitat, el desenvolupament original, la innovació i la transferència com elements que permetin el desenvolupament sostenible, el benestar social i, en definitiva, la generació i difusió del coneixement per a que contribueixin a l’excel·lència en el sistema productiu com a tractor de la transformació social i econòmica del nostre entorn.

  És en aquest marc en el que el Consell de Direcció de la UIB, a instàncies del vicerector de Política Científica i Investigació, aprova aquesta nova línia d’ajudes en els termes següents:

  2. Objecte

  L’objecte d’aquest mecanisme de concessió és l’atracció de talent investigador a través del finançament de dos projectes de recerca liderats per doctors i en col·laboració amb personal investigador de la Universitat de les Illes Balears.

  La dotació anual per cada projecte durant els dos anys de vigència serà de 37.000,00 euros/any. Les úniques despeses imputables a aquests projectes seran les de contractació de dos contractes postdoctorals (aquesta dotació inclou el salari, la quota patronal i la idemnizació per finalització de contracte).

  IMPORTANT: només poden accedir a aquest programa les persones que compleixen els requisits següents, per la qual cosa no s’ha de fer cap sol·licitud concreta a la UIB:


  1. Ser sol·licitant admès o admesa al Programa Vicenç Mut de la convocatòria publicada al BOIB número 145, de 10 de novembre de 2022 (Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2022) i haver escollit com a entitat d’incorporació la Universitat de les Illes Balears.

  2. No haver transcorregut més de 10 anys de temps efectiu des de la data d’obtenció del primer doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria esmentada al punt 1.

  3. Mecanisme de concessió

  S’estableix el mecanisme de concessió dels ajuts en els termes següents:


  - Hi participen d’ofici totes aquelles persones que hagin registrat en temps i forma la seva sol·licitud (i que hagin estat avaluades d’acord amb l’establert a l’article 10) a la convocatòria publicada al BOIB número 145, de 10 de novembre de 2022 (Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2021) i hagin escollit com a entitat sol·licitant la Universitat de les Illes Balears i el Programa Vicenç Mut.

  - Un cop la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura publiqui la Resolució definitiva de concessió de les ajudes per incorporar personal investigador (contractes postdoctorals, línia Vicenç Mut), d’entre les persones no beneficiàries en aquella resolució seran seleccionades les dues persones amb millors valoracions establertes a l’article desè, punt tercer apartats 1, 2, i 3 de la convocatòria. La Comissió Avaluadora de l’Àrea d'Investigació (CARAI) podrà ponderar, si ho considera necessari, les notes de l’avaluació; aquesta ponderació ha de consistir en estandarditzar les notes en cada branca de coneixement. Aquestes persones optaran, prèvia acceptació formal, a un dels contractes motiu d’aquesta concessió, sempre que la puntuació rebuda sigui no inferior a un 80% de la màxima posible.

  4. Font de finançament

  Les actuacions subvencionables previstes en aquesta resolució poden estar cofinançades pel Pla Anusal d'Impuls del turismo Sostenible per el período 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


  Totes les denominacions que a n’aquesta resolució apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament als dos gèneres, segons el sexe del titular de qui es tracti.

  5. Documents i enllaços

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Convocatòria Icona Vist

  1

  govern

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna