Composició

President 

Vocals

Secretaria de la comissió