Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de setembre de 2007.

  Normativa:
  • Resolució núm. 16746 del dia 22 d'agost de 2007 (BOIB núm. 132 del dia 1 de setembre de 2007)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura i pesca en l'àmbit de les Illes Balears. La durada dels projectes serà d'un any (des del 3 de desembre de 2007 fins al 2 de desembre de 2008).

  Els temes principals de recerca son:
  A.- Millora de la producció i transformació en l’àmbit agroalimentari i pesquer.
  B.- Obtenció i elaboració de productes agroalimentaris segurs, saludables i de qualitat:
  C.- La producció agroalimentària des de la perspectiva de la conservació del medi ambient i l’ús integral del territori.
  D.- Millora de la comercialització agroalimentària.
  E.- Millora de l’estalvi energètic, aprofitament de residus i aplicació d’energies renovables en l’agricultura.
  F.- Caracterització i conservació del material vegetal autòcton de les Illes Balears.
  G.- Millora del coneixement de les pesqueres i els recursos pesquers de les Illes Balears.

  Per als projectes dels grups A, C i G es destina un import màxim de 30.000,00 euros per a cada grup, i per als projectes dels grups B, D, E i F es destina un import màxim de 15.000,00 euros per a cada grup. Si no es presentessin sol·licituds o les sol·licituds presentades no cobrissin la dotació màxima dels projectes d’investigació d’un determinat grup, el crèdit restant es podrà assignar a l’altre grup.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques o jurídiques que realitzin un projecte d’investigació relacionat amb qualque tema dels anomenats a l'apartat anterior.
  3. TERMINI
  Fins al 28 de setembre de 2007.
  Per a més informació consultau el web del fogaiba.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Bases Icona Vist
  Convocatòria BOIB Icona Vist
  Imprès de sol·licitud Icona Vist
  Memòria justificativa Icona Vist

  Torna