Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 14 de desembre de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears. Únicament seran subvencionables les despeses realitzades i pagades en el període comprés entre la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda i el termini d'un any a comptar des de la data de resolució de concessió de l'ajuda.

  Els temes de recerca són:

  1.a)
  •Estudi de la influència del medi ambient a les característiques diferencials de les figues seques de Formentera.
  • Estudi de la influència del medi ambient a les característiques diferencials del pebre coent mallorquí.
  • Estudi de la influència del medi sobre les característiques de l'oli d'oliva d'Eivissa.
  • Estudi de la influència del medi sobre les característiques de l'oli d'oliva de Menorca.
  • Estudi de les repercussions productives de les malalties de les abelles.
  • Estudis de presència d'antibioresistències a infeccions bacterianes del bestiar porcí i boví de les Illes Balears.
  • Estudis de resistència varietal en el cultiu de l'ametller enfront el bacteri fitopatogen de quarantena Xylella fastidiosa.
  • Estudis de resistència varietal en el cultiu de l'olivera enfront el bacteri fitopatogen de quarantena Xylella fastidiosa.
  • Estudis de resistència varietal en el cultiu de la vinya enfront el bacteri fitopatogen de quarantena Xylella fastidiosa.
  • Identificació i detecció molecular dels patògens tramesos per vectors.
  • Millora de la sostenibilitat de la viticultura balear, avaluació de serveis ecosistemàtics.
  • Noves tecnologies per al maneig del sòl sense herbicides.
  • Obtenció de material de vinya lliure de virus i la seva caracterització.
  • Optimització de les dosis de reg mitjançant la modelització avançada de l'evapotranspiració a les Illes Balears.
  • Posada a punt d'un sistema de cria i d’alliberament de pol·linitzadors alternatius per als fruiters de les Illes Balears.


  1.b)*

  • Anàlisi econòmic de l'aprofitament dels subproductes de l'activitat ramadera.
  • Assajos de sanitat en les llavors d'hortalissa i de llegums de varietats locals.
  • Atacs de cans al bestiar. Distribució geogràfica, animals implicats, cost econòmic i cost social.
  • Automatització d'una arada automotriu de baixa compactació amb energies alternatives.
  • Caracterització de la ceba blanca mallorquina i del pebre ros.
  • Caracterització de la mel de Mallorca.
  • Càrrega ramadera sostenible de les guardes ovines en extensiu a la serra de Tramuntana i la seva viabilitat econòmica.
  • Efectes del tall de coa en el benestar del bestiar oví a l'illa de Mallorca.
  • Estudi del consum d'oli d'oliva verge a Mallorca.
  • Estudi del consum de vi a Mallorca.
  • Estudi de l’ús del crotal auricular electrònic en el bestiar oví i caprí a la serra de Tramuntana.
  • Estudi dels factors que influeixen en la decisió de compra d'aliments de les Illes Balears per part dels visitants.
  • Estudi i mesures per a la millora dels canals curts de comercialització.
  • Estudis de la prevalença de malalties de declaració obligatòria a animals de producció d'explotacions ramaderes de les Illes Balears.
  • Optimització de la tècnica de l'empelt al cultiu del garrover (Ceratonia siliqua) tant al camp com al viver.
  • Recol·lecció mecanitzada de la garrova.
  • Recopilació de documentació històrica de varietats locals de Mallorca (per a l'edició d'un llibre).
  • Recopilació de la memòria biocultural de varietats locals de Mallorca.
  • Selecció i millora tradicional participativa de varietats locals de cols i colfloris de Mallorca.
  • Elaboració de cafè de figa a partir de varietats locals de les Illes Balears. Estudi del procés i avaluació del producte.
  * Existeix una limitació de miminis en aquests temes de recerca. Consultau l'OSR abans de preparar la proposta.


  1.c)

  • Caracterització i tipificació de les captures de la flota peninsular d'embarcacions professionals de pesca d'arrossegament de fons que pesquen als caladors de les Illes Balears.
  • Millores en la manipulació i el tractament a bord de les gambes de fondària (Aristeus antennatus, Parapaneus longirostris i Plesionika): ús del fred com a alternativa als additius autoritzats.
  • Avaluació del reclutament d'espècies de peixos vulnerables a la pesca a les badies somes amb praderies de Cymodocea i Caulerpa de l'illa de Mallorca.
  • Captures declarades a les reserves marines de les Illes Balears. Tractament i anàlisi de les dades, de les tendències i identificació.


  Se subvencionarà, com a màxim, un projecte per tema.


  No seran subvencionables els projectes d'investigació que s'hagin iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  1. Poden ser beneficiaris de l'actuació indicada en el punt 1.a) de l'apartat quart d'aquesta convocatòria els organismes d'investigació i difusió de coneixements, entesos com qualsevol entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologia, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la investigació), independentment de la personalitat jurídica (de dret públic o privat) o la forma de finançament, l’objectiu principal de la qual sigui fer recerca fonamental, investigació industrial o
  desenvolupament experimental o difondre'n àmpliament els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

  2. Poden ser beneficiaris de les actuacions indicades en els punts 1.b) i 1.c) de l'apartat quart d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que facin un projecte d'investigació relacionat amb algun dels temes previstos en l'apartat quart d'aquesta Resolució, sempre que l'investigador responsable del projecte sigui doctor, llicenciat o diplomat.

  3. TERMINI

  Fins al 14 de desembre de 2018.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se, amb tota la documentació corresponent, a l'Oficina de Suport a la Recerca fins al 10 de desembre de 2018.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Imatge corporativa Conselleria Medi ambient, Agricultura i Pesca - Fogaiba   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  Torna