Ajuts, contractes i mobilitat

Fletxa abaix Pla Estatal 2021-23: Programa Estatal per Desenvolupar, Atreure i Retenir Talent, en el marc del Pla estatal de recerca científica, tècnica i d'innovació 2021-23 - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva (JdC)

  CONVOCATÒRIA: 2023 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 de febrer de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de 500 ajudes, de les que es reserven 9 per a la contractació de personal investigador amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent i 9 per a la contractació de personal investigador en centres públics d'investigació agrària i alimentària de les Comunitats Autònomes. La resta d'ajudes aniran al torn d'accés general.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu l'article 6 de la convocatòria.
  3. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 17 de gener al 07 de febrer de 2024 a les 14:00 hores (hora peninsular).

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels candidats o candidates és del 17 al 31 de gener de 2024 a les 14:00 hores (hora peninsular).


  Procediment: Els investigadors o investigadores que vulguin presentar-se i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:

  1. Donar d'alta a la plataforma del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i seguir les passes indicades a l’article 12 de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica, la persona candidata podrà generar un document justificatiu de que ha incorporat tota la documentació a la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
  3. Remetre a l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (a l'adreça electrònica xavier.salva@uib.cat) l'Annex signat amb el vistiplau a la incorporació per part de l'investigador o investigadora que representa a l'equip d'investigació al que s'incorporarà el candidat o candidata, el o la responsable del grup de recerca i el director o la directora de Departament / Institut de Recerca (annex). AQUESTA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR COM A MÀXIM EL 26 DE GENER DE 2024.


  Important:
  • La UIB s'ha dotat d'un mecanisme de millora de la competitivitat per a l’atracció de talent dins el nou Programa de Foment de la Recerca i la Innovació finançat amb el Fons per Afavorir el Turisme Sostenible. Aquest mecanisme contempla un increment del 16% respecte als mínims establerts per convocatòria en les retribucions dels contractats en el marc del programa JdC.

  Més enllà de la informació inclosa en aquesta nota informativa, és molt recomanable que les persones interessades facin una lectura atenta de la convocatòria.

  Per a més informació, contacteu amb l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) a través del correu electrònic forhu.rrhh@uib.cat.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Resolució convocatòria (Nou Exclamació)    Icona Vist  
  Annex (Nou Exclamació)   Icona Vist   
  Web Juan de la Cierva 2023 de l'AEI (Nou Exclamació)     Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna